Welkom

CORONA UPDATE 20 juni 2020

UPDATE 31 JULI 2020, na overleg met de crisiscel van de stad Mechelen:

De programma’s voor luit en nyckelharpa gaan door op de voorziene data en locatie: woensdag 19 en/of donderdag 20 augustus in het Conservatorium te Mechelen. Met medewerking van het Conservatorium staan wij garant voor een zo goed mogelijke opvolging van de richtlijnen van de overheid en de veiligheidsprotocollen die op dat moment geldend zullen zijn. Ook nemen wij uitgebreide verluchtings- en hygiënemaatregelen. Wij nemen onze verantwoordelijk, en nemen die serieus. In het licht van de regelgeving is het mogelijk dat er aanpassingen nodig zijn aan de inhoud en logistiek van het programma, maar de pedagogisch-artistieke basis blijft uiteraard behouden. Het spreekt voor zicht dat deelnemers die enige ziekteverschijnselen vertonen, niet toegelaten zijn op het festival.

Het blokfluit- en het gambaprogramma wordt helaas integraal geschrapt en doorgeschoven naar 2021.

Deze eenendertigste editie van de Blokfluitdagen begon sterk, met een ongezien groot aantal inschrijvingen tijdens de eerste maand. Blijkbaar heeft opzet en inhoud van het geplande festival veel blokfluitisten sterk aangesproken en we mikken er dan ook op om de editie-2020 in de mate van het mogelijke te kopiëren naar 2021. We verwelkomen je dan graag op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 augustus 2021 op de vertrouwde locatie in Mechelen. Annuleren betekent ook dat wij iedereen zullen terugbetalen.

Team Blokfluitdagen & OudeMuziek

Achter de schermen werkten we de inhoud van het festival ondertussen af. Je vind alle inhoud op deze website. Het gaat om twee festivals die vanaf 2020 niet meer gelijktijdig plaatsvinden:
woensdag 19 en donderdag 20 augustus 2020 – zomerfestival Luit, Gamba en Nyckelharpa
vrijdag 21 t.e.m. zondag 23 augustus 2020 – zomerfestival Blokfluit