Welkom / Welcome

Kies uw festival —>

CORONA UPDATE 20 juni 2020

Beste,

De programma’s voor luit, gamba en nyckelharpa gaan door op de voorziene data en locatie: woensdag 19 en/of donderdag 20 augustus in het Conservatorium te Mechelen. Met medewerking van het Conservatorium staan wij garant voor een zo goed mogelijke opvolging van de richtlijnen van de overheid en de veiligheidsprotocollen die op dat moment geldend zullen zijn. Ook nemen wij uitgebreide verluchtings- en hygiënemaatregelen. Wij nemen onze verantwoordelijk, en nemen die serieus. In het licht van de regelgeving is het mogelijk dat er kleine aanpassingen nodig zijn aan de inhoud en logistiek van het programma, maar de pedagogisch-artistieke basis blijft uiteraard behouden. Het spreekt voor zicht dat deelnemers die enige ziekteverschijnselen vertonen, niet toegelaten zijn op het festival.

Het blokfluitprogramma wordt helaas integraal geschrapt en doorgeschoven naar 2021. Deze eenendertigste editie van de Blokfluitdagen begon sterk, met een ongezien groot aantal inschrijvingen tijdens de eerste maand. Blijkbaar heeft opzet en inhoud van het geplande festival veel blokfluitisten sterk aangesproken en we mikken er dan ook op om de editie-2020 in de mate van het mogelijke te kopiëren naar 2021. We verwelkomen je dan graag op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 augustus 2021 op de vertrouwde locatie in Mechelen. Annuleren betekent ook dat wij iedereen zullen terugbetalen.


Blijf gezond en houd de musiceervreugde levend!

Tom

Team Blokfluitdagen & OudeMuziek