Astrid Casteels

Astrid (°1964) studeerde blokfluit en kamermuziek aan het Conservatorium te Gent. Beroepshalve geeft zij sedert 1988 les aan de muziekacademies van Deinze, Roeselare, Oudenaarde en Alsemberg, waar zij deze twee vakken doceert.

Als blokfluitiste-lesgeefster raakte zij geïnteresseerd in het hedendaagse niet-avantgardistische repertoire, en bouwde in de loop der jaren een uitgebreid repertoire op van deze muziek, van zowel solo- als kamermuziek voor blokfluit(en). Regelmatig geeft zij les op de Mechelse Blokfluitdagen, dat elk jaar plaatsvindt op het einde van augustus. Zij speelde blokfluit, mandoline en mandola in FEIAR, dat onder leiding van Guido De Bruyker Europese volksmuziek (uit Oost en West) bracht, en geeft af en toe ook andere optredens. Haar kennis van verschillende instrumenten, en de zoektocht naar geschikt repertoire brengt haar ertoe zich bezig te houden met het maken van bewerkingen voor specifieke bezettingen.

Naast haar muzikale studies behaalde Astrid Casteels ook een licentie in Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika aan de RUG, in 2000. Door haar kennis van het Arabisch kon zij meedoen aan het Poëzie-project “VLAM”, dat tot doel had poëzie van Arabisch- en Nederlandstalige (amateur- en andere) dichters te verenigen rond gezamenlijk poëzie schrijven, elk in hun eigen taal. Dit gebeurde in samenwerking met het Poëziecentrum te Gent.